Schrijdende Danseres met Tamboerijn

Het beeld “Schrijdende danseres met Tamboerijn” staat in alle opzichten model voor het totale oeuvre van Fioen Blaisse. Er zijn meerdere kopieën.

Kunstenaar:    Fioen Blaisse

Straatnaam:    Markt Sint-Oedenrode

Materiaal:        Brons, Graniet

Omschrijving:

Eén van de belangrijkste kenmerken van de plastieken van Fioen Blaisse (1932) is de vloeiende lijn, ooit de muzikaliteit van haar werk genoemd. Deze muzikaliteit is te vinden zowel in de suggestie van beweging als in de thematiek van haar beelden. In de jaren zestig maakte Blaisse grote dierplastieken. Een dansuitvoering in Tunesië in 1970 inspireerde haar tot het verwerken van het thema dans in haar beelden. Blaisse abstraheert de waarneembare werkelijkheid. Haar welhaast zwevende figuren bestaan uit strakke gebogen vormen die in elkaar overlopen, waarvan alleen het hoofd een herkenbare vorm heeft. Zij hebben geen individueel uitgewerkte gezichten en blijven anoniem. De kleding van de danseressen vormt zo’n eenheid met het lichaam dat er geen onderscheid aanwijsbaar is.

De ‘Schrijdende Danseres met Tamboerijn’ heeft een voet opgetild en is op weg om contact te maken met de aarde. Opvallend is dat de naar achteren hellende sculptuur zowel breed als ijl is. Door deze factoren wordt een moment van spanning weergegeven. Het zetten van de stap houdt de belofte in dat er iets komen gaat. Het is Blaisse’s verbeelding van het ritme van het bestaan.

In 1998 ontving Fioen Blaisse de Singerprijs voor haar complete oeuvre, waaraan zij sinds de voltooiing van haar opleiding aan de Amsterdamse Rietveld Academie consequent, met toewijding en overgave heeft gewerkt.

Zij werd niet alleen bekend door de talloze danseressen, maar ook door gebeeldhouwde portretten van grootheden als Johann Sebastiaan Bach, waarbij ze de gelijkenis steeds ondergeschikt maakte aan de algemene betekenis die zij aan het onderwerp of de persoon toedichtte.

Fioen Blaisse maakt al de modellen voor de sculpturen uit gips direct op ware grootte. Waar dat mogelijk en wenselijk is, streeft zij naar vereenvoudiging van de vorm.

cia deserunt mollit anim id est laborum.

Mapping Meierijstad

Kunststichting Sint-Oedenrode is Kunststichting Meierijstad geworden. De stedelijke kunststichting verkent momenteel de inhoudelijke, ruimtelijke en organisatorische kaders voor een nieuw Masterplan voor kunst in de publieke ruimte Een mer-à-boire!

Terugwandelen door het Roois Landschap

Al enige tijd geleden hebben we het boekje “Terugwandelen in het Roois Landschap” uitgegeven. Voor iedereen te verkrijgen voor € 14,95 bij BRUNA Sint-Oedenrode Bij onze eindpresentatie van het project “Duizendjarig Woud” hadden we dat meer in het nieuws willen brengen. Via Facekook hebben we het al wel gepromoot maar nu toch ook maar eens via de website.We zijn bezig om Kunststichting Sint-Oedenrode af te sluiten en blijven Kunststichting Meierijstad. Het model van Kunststichting Sin-Oedenrode blijft overeind. Het boekje geeft een overicht van 25 jaar Kunststichting Sint-Oedenrode.

Ons Observatorium van Frank Havermans staat mooi in “De Architect”

Er staat een prachtig artikel van Frank Havermans in De ArchitectHet pionierswerk in schorsbeton lijkt zelfs onmisbaar te zijn geworden. Alsof het landschap en Havermans diepgaande gesprekken met elkaar hebben gevoerd en elkaar hebben verleid. Van enige wedijver is geen sprake. Ze zijn met elkaar een symbiotische relatie aangegaan. Het observatorium voelt daardoor niet als een interventie, maar als een organisme dat in zijn natuurlijke habitat is ontkiemd en gegroeid