Kunststichting Meierijstad presenteert zich aan Burgemeester en Wethouders

Op dinsdag 19 maart was er in de Knoptoren in Sint Oedenrode een ontmoeting
tussen het College van Burgemeester en Wethouders en de Kunststichting van
Meierijstad (KSM). Na een eerste kennismaking en lunch in een ontspannen sfeer
volgde een presentatie van alle bestuursleden en adviseurs van KSM. Er werd stil
gestaan bij het feit dat de Kunststichting Meierijstad is ontstaan uit de kunststichting
Sint Oedenrode en dat zij dus kunnen voortbouwen op het stevige fundament zoals
door hen gelegd. Daarna volgde een presentatie over de stand van zaken binnen
KSM en de vele adviezen en projecten waar men mee bezig is. Na afloop van de
presentatie was het College blij verrast met de ontwikkelingen en de veelheid aan
projecten. Waarna het gesprek verder ging over de toekomst en hoe men elkaar en
de projecten nog beter zou kunnen ondersteunen. Tot slot was er voor wie zin had
nog een korte maar interessante rondleiding tot boven in de Knoptoren.

Bijeenkomst van Gastvrij Meierijstad op de Vlagheide

Cecilia Vissers en Benno Hijl van KSM waren 7 juni op een bijeenkomst van Gastvrij Meierijstad op de Vlagheide. Dit om zich te oriënteren i.v.m. een kunstwerk binnen de projectplannen van de gemeente. Er was een grote belangstelling vanuit heel veel organisaties. De dag begon met koffie bij de “De Orangerie” waarna de belangstellenden in groepen op weg gingen voor een rondleiding over het terrein. Naast een wandeling door de natuur werden enkele initiatieven van plaatselijke ondernemers bezocht. Na afloop van de rondleiding was er nog een lunch bij het “Goede Leven” Veel deelnemers waren enthousiast en verrast over de mooie natuur, de heuvels en waterpartijen. Kortom een prettige en nuttige dag en een hartelijke en gastvrije ontvangst door de bewoners en ondernemers van de Vlagheide.

http://verenigingvlagheide.nl/

https://www.bezoekmeierijstad.nl/locaties-overzicht/1269333789/recreatiegebied-de-vlagheide

Wij zijn op Fabrique Magnifique

Stadsgenoten denken mee over invulling kunstopdracht Zuid-Willemsvaart. Bij de vorming van de gemeente Meierijstad is er uit eerdere organisaties uit Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel een nieuwe kunststichting ontstaan, met als doel om Meierijstad met bijzondere kunstprojecten te verrijken. Daarbij wordt gewerkt met een inhoudelijk raamwerk, waardoor de kunstwerken niet op zichzelf staan, maar met elkaar samenhangen. In dat raamwerk staat de vraag centraal, wat het betekent als je jezelf een stad noemt. We zullen in de toekomst de ruimte anders gebruiken dan we gewend zijn, al is het maar door uitdagingen als klimaatverandering, de energietransitie of veranderende woonbehoeften. Zo ontstaat er een ander soort stad dan we al kennen. De kunstprojecten van de kunststichting helpen de daarbij benodigde verbeeldingskracht alvast op gang.

Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten van een kunstopdracht ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Zuid-Willemsvaart. Op Festival Magnifique presenteert de Kunststichting zich met een stand waarin drie mogelijke invalshoeken voor dit project worden voorgesteld. U kunt uw voorkeur kenbaar maken, maar ook andere gedachten hierover delen met de mensen van de Kunststichting. Zij gaan graag met u in gesprek over hoe u de toekomst van Meierijstad voor u ziet. En zij hopen u dan ook te ontmoeten tijdens Festival Magnifique (22 tot en met 24 juli tussen 10 en 17), naast het terras van de Afzakkerij aan de Noordkade in Veghel.

(Beeld: Wikimedia Commons, user J187B, 2015)

Mapping Meierijstad

Kunststichting Sint-Oedenrode is Kunststichting Meierijstad geworden. De stedelijke kunststichting verkent momenteel de inhoudelijke, ruimtelijke en organisatorische kaders voor een nieuw Masterplan voor kunst in de publieke ruimte Een mer-à-boire!

Terugwandelen door het Roois Landschap

Al enige tijd geleden hebben we het boekje “Terugwandelen in het Roois Landschap” uitgegeven. Voor iedereen te verkrijgen voor € 14,95 bij BRUNA Sint-Oedenrode Bij onze eindpresentatie van het project “Duizendjarig Woud” hadden we dat meer in het nieuws willen brengen. Via Facekook hebben we het al wel gepromoot maar nu toch ook maar eens via de website.We zijn bezig om Kunststichting Sint-Oedenrode af te sluiten en blijven Kunststichting Meierijstad. Het model van Kunststichting Sin-Oedenrode blijft overeind. Het boekje geeft een overicht van 25 jaar Kunststichting Sint-Oedenrode.

Ons Observatorium van Frank Havermans staat mooi in “De Architect”

Er staat een prachtig artikel van Frank Havermans in De ArchitectHet pionierswerk in schorsbeton lijkt zelfs onmisbaar te zijn geworden. Alsof het landschap en Havermans diepgaande gesprekken met elkaar hebben gevoerd en elkaar hebben verleid. Van enige wedijver is geen sprake. Ze zijn met elkaar een symbiotische relatie aangegaan. Het observatorium voelt daardoor niet als een interventie, maar als een organisme dat in zijn natuurlijke habitat is ontkiemd en gegroeid